triangle
About Us

Kesiswaan

OSIS

SUSUNAN PENGURUS OSIS

MASA BAKTI 2021 - 2022

 

 

Pelindung                                              : Dra. Gusti Udijani Dalem, M.Pd

Koordinator Kesiswaan                       : Atik Herawati, S.S., M.Pd

Sekretaris                                               : Wiwik Dwi Purwanti, S.Pd

Bendahara                                             : Dian Fibi Perdani, S.Pd

Pembina Sekbid Ketaqwaan                : Siti Roihana, S.Ag

Pembina Sekbid  Budi Pekerti             : Indri Lis Setyowati, S.Pd

Pembina Sekbid Wawasan Kebangsaan: Naim Bey Khaqi, S.Pd

Pembina Sekbid Prestasi                      : Lisfuriyah Anindyah, S.Pd

Pembina Sekbid Demokrasi Politik    : Zainal Arifin, S.S

Pembina Sekbid Kewirausahaan        : Linda Febriana, S.Pd

Pembina Sekbid Kesehatan                 : Mega Yan Rahma, S.Pd

Pembina Sekbid Sastra Budaya          : Mareta Wulan Pratami, S.Pd

Pembina Sekbid TIK                              : M. Slamet Mardiyanto, S.Pd

Pembina Sekbid Bhs. Inggris              : Akhmat Baktiyan, M.Pd