triangle
About Us

Guru SMPN 4 Kota Mojokerto

Yuddy Christiawan, M.Pd

NIP 197907272005011007

Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial

Drs. Muhaimin. MM

NIP 196909041993031008

Mengajar Penjasorkes

Bambang Sukoco, S.Pd

NIP 197011142008011004

Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial

Rony Sugiharto H, M.Pd

NIP 197601052006041016

Mengajar Ilmu Pengetahuan Alam

Akhmat Baktiyan, M.Pd

NIP 197408082005011009

Mengajar Bahasa Inggris

Zainal Arifin, S.S

NIP 197701152006041015

Mengajar Bahasa Inggris

Astrith Anggarani, S.Pd

NIP 198411022009032004

Mengajar Bahasa Inggris

Atik Herawati, S.S., M.Pd

NIP 198004252006042032

Mengajar Bahasa Inggris

Dian Fibi Perdani, S.Pd

NIP 198702222011012005

Mengajar Bahasa Daerah (Jawa)

Dra. Siti Cholifah

NIP 196509202006042004

Mengajar Bimbingan dan Konseling (BK)

Dra. Yulaikah

NIP 196706082008012011

Mengajar Matematika

Dra. Khoiriyah

NIP 196611172005012004

Mengajar Bimbingan dan Konseling (BK)

Emmy Dyah Rachmawati, S.Pd

NIP 196912112006042006

Mengajar Ilmu Pengetahuan Alam

Dra. Siswati

NIP 196609172001122001

Mengajar Bahasa Indonesia

Fittriyatul Kholqiyah, S.Pd

NIP 198805242011012005

Mengajar Bimbingan dan Konseling (BK)

Fatkhur Rohman, S.Pd

NIP 196206291983021003

Mengajar Bahasa Indonesia

Hasan Basori, S.Pd

NIP 196108151987031012

Mengajar Ilmu Pengetahuan Alam

Heni Rusdiani

NIP

Mengajar Prakarya

Heri Susiono P.W., S.Pd

NIP 196307191991031005

Mengajar Matematika

Eni Susilawati, S.Pd

NIP 196306181986012005

Mengajar BAhasa Indonesia

Lailatus Syarifah, S.Pd

NIP 196710101999032006

Mengajar Matematika

Lestari Wilujeng, S.Pd

NIP 196204051987032006

Mengajar Bimbingan dan Kosenseling (BK)

Luluk Maslukah, M.Pd

NIP 197204051997022001

Mengajar Bahasa Indonesia

Mega Yan Rahma, S.Pd

NIP 198606022009032004

Mengajar Bahasa Daerah (Jawa)

Moh. Slamet Mardiyanto, S.Pd

NIP 197112231997031004

Mengajar TIK/ Komputer

Muh. Jakfar, S.Pd

NIP 196304281986031022

Mengajar Seni Budaya

Hariyo Wahyono, S.Pd., M.M

NIP 196504021989011006

Mengajar Penjasorkes

Sande Mazmur, S.Th

NIP 198211212006041012

Mengajar Agama Kristen

Sistiani Wahyuningdyah, S.Pd

NIP 197605152007012018

Mengajar Bahasa Indonesia

Siti Roihanah, S.Ag

NIP 197209062006042026

Mengajar Agama Islam

Wiwik Dwi Purwanti, S.Pd

NIP 198110102011012007

Mengajar Bimbingan dan Konseling (BK)

Johanes Eko P., S.Pd., M.Pd

NIP 196608302008011002

Mengajar Ilmu Pengetahuan Alam

Zuhriani, S.Pd

NIP 196809122005012009

Mengajar PKN

M. Abdul Munib, S.Pd.I

NIP

Mengajar Agama Islam

Ken Andhisti, S.Pd

NIP

Mengajar Seni Budaya

Naim Bey Khaqi A, S.Pd

NIP

Mengajar Penjaskes

Rr. Tyas Laksminari Marakata, S.Pd

NIP 198905072019032017

Mengajar Seni Budaya

Mareta Wulan Pratami, S.Pd

NIP 19950331201903011

Mengajar Seni Budaya

Lisfuriyah Anindya Putri, S.Pd

NIP 199512312019032011

Mengajar Matematika

Febrian Deiza I.H, S.Pd

NIP 199509052019032014

Mengajar IPA

Achmad Syarifuddin, S.Pd

NIP

Mengajar Agama Islam

Linda Febriana, S.Pd

NIP

Mengajar Matematika

Ana Sofia, S.Pd

NIP

Mengajar PKN

Aulia Rahma Putri, S.Pd

NIP

Mengajar Bahasa Indonesia

Indri Lis Setyawati, S.Pd

NIP 199501012020122008

Mengajar Prakarya

Nuriska Ela Safitri, S.Pd

NIP

Mengajar IPA

Ida Alfiatin, S.Pd

NIP

Mengajar PPKN

Pujiani

NIP 196503161989012001

Mengajar Koordinator Tata Usaha (TU)

Umar

NIP 196710082001121002

Mengajar Caraka

Aniyah

NIP 197206162014082001

Mengajar Bendahara

Paiman

NIP

Mengajar Caraka

Dewi Retnaning

NIP

Mengajar Staf Tata Usaha (TU)

Sulis

NIP

Mengajar Staf Tata Usaha (TU)

Sajidin

NIP

Mengajar Caraka

Ema Dewi Arinda

NIP

Mengajar Petugas Perpustakaan

Rubani

NIP

Mengajar Caraka

Maya Agustina, S.E

NIP

Mengajar Staf Tata Usaha (TU)

Leni Agustina Astari, S.Pd

NIP

Mengajar Staf Tata Usaha (TU)

Agus Subiyanto

NIP

Mengajar Satpam